Sunday, 25 January 2015

Hele Verden Er Et NotearkDen amerikanske kunstneren Christian Marclay utførte i 1996 et kunstprosjekt hvor han hengte opp noteark rundt om på bygninger og toaletter i Berlin. Etter notearkene hadde hengt en stund, skriblet på og revet i stykker av vær og vind, ble de dokumentert og samlet. Hva som enn var på notearkene ble siden fremført av musikere i et galleri.

(Husk penn!)

//

Over a period of time in 1996, the American artist Christian Marclay hung up empty notational sheets in buildings and restrooms in Berlin. After letting them hang for a while to be scribbled on and torn apart by wind and weather, the sheets were documented and collected. Whatever was on the notational sheets was performed by musicians in a gallery.

(Remember to bring a pen!)

//
Hele Verden Er Et Noteark
Kunstmuseet Nord-Trøndelag
Namsos
18.04 - 06.06.2015

No comments:

Post a Comment